Skip to content
 

Аденокарцинома сигмовидной кишки. Микрофото.

УВЕЛИЧЕНИЕ Х4

аденокарцинома сигмовидной кишки

аденокарцинома сигмовидной кишки Х4

УВЕЛИЧЕНИЕ Х10

аденокарцинома сигмовидной кишки Х10

УВЕЛИЧЕНИЕ Х20

аденокарцинома сигмовидной кишки

аденокарцинома сигмовидной кишки Х20

УВЕЛИЧЕНИЕ Х40

аденокарцинома сигмовидной кишки

аденокарцинома сигмовидной кишки Х40

Написать отзыв